Terms & Conditions

Acest site („Site „) este deținut și gestionat de SC. Art by Condrache SRL .

Următorii Termeni de utilizare reglementează accesul și utilizarea site-ului. Prin accesarea sau utilizarea acestui site, vă exprimați acordul dvs. cu privire la acești Termeni de utilizare. Citiți cu atenție acești Termeni de utilizare și Politica de confidențialitate aferentă înainte de a accesa sau utiliza acest site, deoarece utilizarea și accesul dvs. creează un acord obligatoriu cu privire la acești Termeni de utilizare. Dacă nu doriți să fiți obligați să respectați acești Termeni de utilizare, nu accesați și nu utilizați acest site. Dacă acești termeni și condiții sunt considerați o ofertă de către Art by Condrache, acceptarea se limitează în mod expres la acești termeni.

 

Eligibilitate

Serviciile sunt destinate exclusiv persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Accesul sau utilizarea Serviciilor de către persoanele sub 18 ani este interzisă. Accesarea sau utilizarea Serviciilor oferite de site implică declararea vârstei minime de 18 ani.

SC.ART BY CONDRACHE SRL,  nu stochează în mod intenționat informații de identificare personală de la copii. Vă rugăm să consultați secțiunea de confidențialitate a site-ului pentru mai multe detalii.

 

Adăugări la conținutul site-ului

 

Toate produsele sau caracteristicile noi adăugate pe site vor fi supuse acelorași Termeni de utilizare. Versiunea cea mai recentă a acestor Termeni de utilizare va fi disponibilă pe această pagină. Art by Condrache își rezervă dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni de utilizare. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic această pagină pentru modificări. Utilizarea continuă sau accesarea site-ului după publicarea oricărei modificări constituie acceptarea acestor modificări.

 

Proprietate intelectuală

 

Acest site reprezintă proprietatea intelectuală deținută de Art by Condrache, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale și informațiile de natură personală. Art by Condrache își rezervă toate drepturile în ceea ce privește proprietatea sa intelectuală. Este interzisă publicarea, crearea de lucrări derivate din conținutul site-ului sau exploatarea în  orice fel a acestuia lui, integral sau parțial, fără acordul prealabil scris al SC. Art by Condrache SRL.

 

 

Scopuri legale

 

Puteți utiliza acest site numai în scopuri legale. Nu puteți utiliza Site-ul pentru niciun scop ilegal, pentru a facilita încălcarea niciunei legi sau reglementări sau într-o manieră incompatibilă cu prezenții Termeni de utilizare.

 

Descrierea ofertei site-ului

 

Art by Condrache intenționează să descrie și să afișeze conținutul și produsele afișate pe site cât mai exact posibil. Există posibilitatea ca site-ul să nu fie în totalitate precis, actual sau fără erori. Ocazional, Art by Condrache poate corecta erorile în ceea ce privește prețurile și descrierile. Condrache își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula orice comandă, din orice motiv, inclusiv pe baza unei afișări incorecte a prețului.

 

Comentarii blog ( DE CE? )

 

Condrache acceptă comentarii la postările de pe blogul CONDRACHE. Comentariile pozitive și asertive sunt binevenite, însă nu vor fi acceptate comentarii lipsite de respect, calomnioase sau false. Condrache își rezervă dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde standardului de dezbatere respectuoasă. De asemenea, utilizatorii beneficiază de drepturi de autor în ceea ce privește comentariile și alte informații pe care le încărcați pe site, însă prin postarea materialelor pe acest site, acordați Condrache dreptul de a utiliza materialul.

 

Link-uri de la terțe părți

 

Site-ul conține linkuri către alte site-uri web și resurse. Prin accesarea site-ului, vă exprimați acceptul cu privire la lipsa de responsabilitate a Condrache cu privire la disponibilitatea, acuratețea, conținutul resurselor terțelor părți. Vă asumați responsabilitatea exclusivă și orice risc care decurge din utilizarea de către dvs. a unor astfel de site-uri sau resurse.

 

 

 

Garanții

 

Condrache nu garantează că utilizarea site-ului sau a produselor oferite prin intermediul acestuia va fi neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori. Condrache nu garantează că rezultatele obținute din utilizarea de către dvs. a site-ului sau a produselor oferite în acesta vor fi corecte sau fiabile.

Utilizarea reprezintă acordul dv. cu privire la dreptul  Condrache de a elimina toate sau unele dintre produsele oferite pe Site pentru perioade nedeterminate de timp.

Sunteți de acord în mod expres că folosirea sau imposibilitatea de utilizare a Site-ului este un risc asumat de către dv. Site-ul și toate produsele livrate prin intermediul site-ului sunt furnizate „ca atare” și „disponibile” pentru utilizarea dvs., fără nici o reprezentare, garanții sau condiții de orice fel, fie expres, fie implicit, inclusiv garanțiile implicite sau condițiile de vandabilitate, calitatea comercială, adecvarea pentru un anumit scop, durabilitatea.

 

 

Fără daune secundare

 

În măsura permisă de lege, sunteți de acord că Condrache nu va fi răspunzător (i) pentru orice daune indirecte, speciale, punitive, incidentale sau consecutive sau orice alte daune care rezultă în orice mod din utilizarea, respectiv incapacitatea de utilizare a Site-ul sau produsele sale; sau (ii) pentru orice revendicare care poate fi atribuită erorilor, omisiunilor sau altor inexactități din Site sau din produsele sale. Răspunderea cumulată a lui Condrache față de dvs. nu va depăși prețul de achiziție total al produselor pe care le-ați achiziționat de la www.condrache.com

 

Compensații

 

Sunteți de acord să apărați și să oferiți compensații împotriva oricăror răspunderi, creanțe și pierderi, inclusiv creanțe ale unor terțe părți, apărute în urma încălcării de către dvs. a acestor Termeni de utilizare sau a utilizării de către dvs. a Site-ului sau a produselor sale. Nu veți soluționa nici o cerere a unei terțe părți fără consimțământul scris prealabil al lui Condrache.

 

Modificări ale termenilor și condițiilor

 

Condrache poate modifica în orice moment prezenții Termeni și condiții. Aceste modificări sunt valabile imediat după notificarea dvs. prin publicarea noilor Termeni și condiții pe acest site. Orice utilizare a site-ului de către dvs. după notificare înseamnă acceptarea acestor modificări.

 

 

 World Intellectual Property Organization (WIPO).

 

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO).

 

Condrache respectă drepturile de autor ale celorlalți. Dacă vedeți vreun conținut de pe Site care credeți că încalcă drepturile de autor, puteți trimite prin e-mail o sesizare către WIPO. Furnizați următoarele informații: (1) URL-ul și altă descriere, dacă este necesar, pentru a localiza cu precizie materialul neautorizat de pe Site; (2) o descriere detaliată a produsului protejat de dreptul de autor despre care credeți că a fost utilizat în mod necorespunzător; (3) un link URL sau altă referire la produsul despre care credeți că a fost utilizat necorespunzător; (4)o declarație conform cerințelor DMCA: „Am cu bună credință convingerea că folosirea materialelor protejate prin drepturi de autor descrise mai sus și presupuse a fi încălcate nu este autorizată de către deținătorul drepturilor de autor, agentul sau legea” și ” Jur, sub sancțiunea pedepsei, că informațiile din notificare sunt exacte și că eu sunt deținătorul drepturilor de autor sau sunt autorizat să acționez în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat” și semnătura dvs.” / s / completați numele dvs.] „. Trimiteți aceste informații într-un e-mail adresat: hello@condrache.com

 

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

 

Sunteți de acord că legile statului român și ale UE sunt aplicabile prezenților Termeni de utilizare. Sunteți de acord în mod explicit că jurisdicția exclusivă pentru orice revendicare sau litigiu cu Art by Condrache (Condrache), se află în Suceava și sunteți, de asemenea, de acord în mod expres cu privire la exercitarea jurisdicției personale în instanțele SUCEAVA . Locația exclusivă pentru orice astfel de revendicare sau acțiune va fi, după caz, fie instanța federală, fie instanța de stat localizată în județul Suceava, Suceava.

Ca o condiție precedentă depunerii oricărei reclamații sau acțiuni contra lui Art by Condrache (Condrache), sunteți de acord să participați cu bună credință la o mediere, care să se desfășoare într-o locație stabilită de comun acord în Suceava, județul Suceava, cheltuielile aferente fiind împărțite de către părți. Orice acțiune pe care doriți să o întreprindeți cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului trebuie inițiată în termen de un an de la data petiției sau a cauzei.

 

 

Anulabilitate

 

Dacă orice termen, dispoziție sau condiție a acestor Termeni de utilizare sunt considerate de o instanță sau de o altă autoritate judiciară invalide, nule sau inaplicabile, restul Termenilor de utilizare vor rămâne în vigoare și nu vor fi afectați sau invalidați.

 

Efectul titlurilor

 

Titlurile subiectelor din paragrafele din acești Termeni de utilizare sunt incluse doar pentru facilitarea parcurgerii și nu afectează esența sau interpretarea oricărei prevederi.

 

Acord / renunțare

 

Prezenții Termeni de utilizare și Politica de confidențialitate aferente constituie întregul acord între dvs. și Art by Condrache (Condrache) privind utilizarea de către dvs. a site-ului și a produselor oferite în cadrul acestuia. Acest acord înlocuiește toate acordurile, reprezentările și înțelegerile anterioare și prezente dintre noi. Nici o renunțare la oricare dintre prevederile prezentului acord de către Art by Condrache (Condrache) nu va fi considerată sau nu va constitui o renunțare la orice altă prevedere, indiferent dacă este similară sau nu, și nici o derogare nu constituie o renunțare continuă. Renunțarea nu va fi obligatorie decât dacă este executată în scris de către Art de Condrache (Condrache).